Písemná prohlášení
3 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Schaake Marietje"  
Nevzato v potaz
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Autoři : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
91k  50k 
o vlivu veřejných knihoven v Evropských společenstvích
Datum zahájení : 07/10/2013
Platné do : 07/01/2014
Počet signatářů : 214 - 08/01/2014
Nevzato v potaz
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Autoři : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
103k  48k 
o otevřeném a kolaborativním vládnutí
Datum zahájení : 09/05/2012
Platné do : 13/09/2012
Počet signatářů : 179 - 13/09/2012
Nevzato v potaz
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Autoři : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
107k  49k 
o porušování lidských práv v Íránu k němuž dochází od konání prezidentských voleb v červnu 2009
Datum zahájení : 14/06/2010
Platné do : 14/10/2010
Počet signatářů : 127 - 15/10/2010
Právní upozornění