Skriftlige erklæringer
3 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Schaake Marietje"  
Bortfaldet
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Stillere : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
89k  48k 
om offentlige bibliotekers betydning i de europæiske samfund
Åbningsdato : 07/10/2013
Frist : 07/01/2014
Antal underskrifter : 214 - 08/01/2014
Bortfaldet
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Stillere : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
100k  46k 
om åben og samarbejdsbaseret forvaltning
Åbningsdato : 09/05/2012
Frist : 13/09/2012
Antal underskrifter : 179 - 13/09/2012
Bortfaldet
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Stillere : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
101k  47k 
om krænkelser af menneskerettighederne i Iran siden præsidentvalget i juni 2009
Åbningsdato : 14/06/2010
Frist : 14/10/2010
Antal underskrifter : 127 - 15/10/2010
Juridisk meddelelse