Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Schaake Marietje" kohta leiti 3 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 516.583v01-00 Või EN   P7_DCL(2013)0016
Autorid : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
87k  48k 
Avalike raamatukogude mõju Euroopa ühendustes
Algatatud : 07/10/2013
Tähtaeg : 07/01/2014
Allakirjutanute arv : 214 - 08/01/2014
Kehtivuse kaotanud
PE 488.325v01-00 Või EN   P7_DCL(2012)0019
Autorid : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
96k  45k 
Avatud ja koostööl põhinev juhtimine
Algatatud : 09/05/2012
Tähtaeg : 13/09/2012
Allakirjutanute arv : 179 - 13/09/2012
Kehtivuse kaotanud
PE 444.313v01-00 Või EN   P7_DCL(2010)0053
Autorid : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
98k  47k 
Inimõiguste rikkumised Iraanis alates 2009. aasta juuni presidendivalimistest
Algatatud : 14/06/2010
Tähtaeg : 14/10/2010
Allakirjutanute arv : 127 - 15/10/2010
Õigusalane teave