Kirjalliset kannanotot
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, Schaake Marietje"  
Rauennut
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Esittäjät : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
85k  48k 
julkisten kirjastojen vaikutuksiin Euroopan yhteisöissä
Jättämispäivä : 07/10/2013
Raukeamispäivä : 07/01/2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 214 - 08/01/2014
Rauennut
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Esittäjät : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
96k  46k 
avoimeen ja yhteistyöhön perustuvaan hallintoon
Jättämispäivä : 09/05/2012
Raukeamispäivä : 13/09/2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 13/09/2012
Rauennut
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Esittäjät : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
98k  48k 
Iranin kesäkuun 2009 presidentinvaalien jälkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin
Jättämispäivä : 14/06/2010
Raukeamispäivä : 14/10/2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 127 - 15/10/2010
Oikeudellinen huomautus