Dearbhuithe i scríbhinn
Aimsíodh 3 toradh le haghaidh"7ú téarma parlaiminteach, Schaake Marietje"  
Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).
Lapsed
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Authors : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
89k  49k 
on the impact of public libraries in European communities
Date opened : 07/10/2013
Lapse date : 07/01/2014
Number of signatories : 214 - 08/01/2014
Lapsed
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Authors : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
101k  47k 
on open and collaborative government
Date opened : 09/05/2012
Lapse date : 13/09/2012
Number of signatories : 179 - 13/09/2012
Lapsed
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Authors : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
102k  47k 
on human rights violations in Iran since the June 2009 presidential elections
Date opened : 14/06/2010
Lapse date : 14/10/2010
Number of signatories : 127 - 15/10/2010
Fógra dlíthiúil