Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Schaake Marietje"  
Nebegalioja
PE 516.583v01-00 Arba EN   P7_DCL(2013)0016
Autoriai : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
90k  51k 
dėl viešųjų bibliotekų įtakos Europos Bendrijose
Pateikimo data : 07/10/2013
Galioja iki : 07/01/2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 214 - 08/01/2014
Nebegalioja
PE 488.325v01-00 Arba EN   P7_DCL(2012)0019
Autoriai : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
101k  58k 
dėl atviro ir bendradarbiavimu grindžiamo valdymo
Pateikimo data : 09/05/2012
Galioja iki : 13/09/2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 179 - 13/09/2012
Nebegalioja
PE 444.313v01-00 Arba EN   P7_DCL(2010)0053
Autoriai : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
105k  49k 
dėl žmogaus teisių pažeidimų Irane po 2009 m. birželio mėn. įvykusių prezidento rinkimų
Pateikimo data : 14/06/2010
Galioja iki : 14/10/2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 127 - 15/10/2010
Teisinis pranešimas