Dikjarazzjonijiet bil‑miktub
3 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Schaake Marietje"  
Waqgħet
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Awturi : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
94k  53k 
dwar l-impatt tal-libreriji pubbliċi fil-komunitajiet Ewropej
Data tal-ftuħ : 07/10/2013
Data ta’ għeluq : 07/01/2014
Numru ta’ firmatarji : 214 - 08/01/2014
Waqgħet
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Awturi : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
96k  49k 
dwar gvern miftuħ u kollaborattiv
Data tal-ftuħ : 09/05/2012
Data ta’ għeluq : 13/09/2012
Numru ta’ firmatarji : 179 - 13/09/2012
Waqgħet
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Awturi : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
108k  49k 
dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran mill-elezzjonijiet presidenzjali ta' Ġunju 2009 'l hawn
Data tal-ftuħ : 14/06/2010
Data ta’ għeluq : 14/10/2010
Numru ta’ firmatarji : 127 - 15/10/2010
Avviż legali