Schriftelijke verklaringen
3 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Schaake Marietje"  
Vervallen
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Indieners : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
90k  49k 
over de invloed van openbare bibliotheken in Europese gemeenschappen
Datum bekendmaking : 07/10/2013
Vervaldatum : 07/01/2014
Aantal ondertekenaars : 214 - 08/01/2014
Vervallen
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Indieners : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
100k  47k 
over open en dienstbaar bestuur
Datum bekendmaking : 09/05/2012
Vervaldatum : 13/09/2012
Aantal ondertekenaars : 179 - 13/09/2012
Vervallen
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Indieners : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
103k  46k 
over schendingen van de mensenrechten in Iran sinds de presidentsverkiezingen van juni 2009
Datum bekendmaking : 14/06/2010
Vervaldatum : 14/10/2010
Aantal ondertekenaars : 127 - 15/10/2010
Juridische mededeling