Declaraţii scrise
3 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Schaake Marietje"  
Caducă
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Autori : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
89k  53k 
referitoare la impactul bibliotecilor publice la nivelul comunităților europene
Data deschiderii : 07/10/2013
Data limită : 07/01/2014
Numărul de semnatari : 214 - 08/01/2014
Caducă
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Autori : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
89k  51k 
privind o guvernare deschisă și bazată pe colaborare
Data deschiderii : 09/05/2012
Data limită : 13/09/2012
Numărul de semnatari : 179 - 13/09/2012
Caducă
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Autori : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
101k  83k 
privind încălcările drepturilor omului în Iran de la alegerile prezidențiale din 2009
Data deschiderii : 14/06/2010
Data limită : 14/10/2010
Numărul de semnatari : 127 - 15/10/2010
Notă juridică