Písomné vyhlásenia
Výsledky: 3 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Schaake Marietje"  
Premlčané
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Autori : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
94k  51k 
o vplyve verejných knižníc v európskych spoločnostiach
Dátum začatia : 07/10/2013
Platné do : 07/01/2014
Počet signatárov : 214 - 08/01/2014
Premlčané
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Autori : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
102k  48k 
o otvorenej a spolupracujúcej vláde
Dátum začatia : 09/05/2012
Platné do : 13/09/2012
Počet signatárov : 179 - 13/09/2012
Premlčané
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Autori : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
108k  49k 
o porušovaní ľudských práv v Iráne, ku ktorému dochádza od prezidentských volieb v roku 2009
Dátum začatia : 14/06/2010
Platné do : 14/10/2010
Počet signatárov : 127 - 15/10/2010
Právne oznámenie