Pisne deklaracije
Rezultati: 3 za besede: "7. mandat, Schaake Marietje"  
Zastarano
PE 516.583v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2013)0016
Avtorji : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
88k  51k 
o pomenu javnih knjižnic v evropskih skupnostih
Datum predložitve : 07/10/2013
Pretek roka : 07/01/2014
Število podpisnikov : 214 - 08/01/2014
Zastarano
PE 488.325v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2012)0019
Avtorji : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
99k  48k 
o odprtosti in sodelovanju pri upravljanju
Datum predložitve : 09/05/2012
Pretek roka : 13/09/2012
Število podpisnikov : 179 - 13/09/2012
Zastarano
PE 444.313v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2010)0053
Avtorji : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
101k  48k 
o kršitvah človekovih pravic v Iranu po predsedniških volitvah junija 2009
Datum predložitve : 14/06/2010
Pretek roka : 14/10/2010
Število podpisnikov : 127 - 15/10/2010
Pravno obvestilo