Joint texts approved by the Conciliation Committee
116 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0168/2013   2010/0390(COD)
ASSISTENZA MAKROFINANZJARJA ULTERJURI LILL-ĠEORGJA
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0379/2011   2010/0059(COD)
STRUMENT TA' FINANZJAMENT TAL-KOPERAZZJONI GĦALL-IŻVILUPP Banana Accompanying Measures
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0378/2011   2009/0060B(COD)
L-ISTABBILIMENT TA' STRUMENT TA' FINANZJAMENT GHALL-PROMOZZJONI TAD-DEMOKRAZIJA U TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM MADWAR ID-DINJA
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0377/2011   2009/0060A(COD)
STRUMENT TA' FINANZJAMENT TAL-KOPERAZZJONI GĦALL-IŻVILUPP
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0376/2011   2009/0059(COD)
STABBILIMENT TA' STRUMENT TA' FINANZJAMENT GĦALL-KOOPERAZZJONI MA' PAJJIŻI INDUSTRIJALIZZATI
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0015/2011   2008/0237(COD)
PASSIĠĠIERI FIT-TRASPORT BIX-XARABANK U BIL-KOWĊ
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0273/2009   2007/0247(COD)
NETWORKS U SERVIZZI TA' KOMUNIKAZZJONIJIET ELETTRONIĊI
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C7-0258/2009   2006/0258(COD)
STATISTIKA DWAR PRODOTTI GĦALL-ĦARSIEN TAL-PJANTI
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C6-0047/2009   2005/0241(COD)
RESPONSABBILTA TA' MIN IGORR PASSIGGIERI BID-DGHAJJES F'KAZ TA' INCIDENTI
pdf  word 
Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
C6-0046/2009   2005/0240(COD)
INVESTIGAZZJONI TA’ AĊĊIDENTI
pdf  word 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali