Joint texts approved by the Conciliation Committee
116 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0168/2013   2010/0390(COD)
DALSZA POMOC MAKROFINANSOWA DLA GRUZJI
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0379/2011   2010/0059(COD)
INSTRUMENT FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU Banana Accompanying Measures
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0378/2011   2009/0060B(COD)
INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ WSPIERANIA DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0377/2011   2009/0060A(COD)
INSTRUMENT FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0376/2011   2009/0059(COD)
INSTRUMENT FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0015/2011   2008/0237(COD)
PRAWA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM I AUTOKAROWYM
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0273/2009   2007/0247(COD)
SIECI I USŁUGI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C7-0258/2009   2006/0258(COD)
STATYSTYKI DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C6-0047/2009   2005/0241(COD)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKÓW PASAŻERSKICH NA MORZU I WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z TYTUŁU WYPADKÓW
pdf  word 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C6-0046/2009   2005/0240(COD)
POSTĘPOWANIE DOCHODZENIOWE W SPRAWIE WYPADKÓW W SEKTORZE TRANSPORTU MORSKIEGO
pdf  word 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna