Joint texts approved by the Conciliation Committee
116 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0168/2013   2010/0390(COD)
ĎALŠIA MAKROFINANČNÁ POMOC GRUZÍNSKU
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0379/2011   2010/0059(COD)
NÁSTROJ FINANCOVANIA ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE Banana Accompanying Measures
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0378/2011   2009/0060B(COD)
NÁSTROJ FINANCOVANIA NA PODPORU DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH PRÁV VO SVETE
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0377/2011   2009/0060A(COD)
NÁSTROJ FINANCOVANIA ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0376/2011   2009/0059(COD)
USTANOVENIE NÁSTROJA FINANCOVANIA SPOLUPRÁCE S INDUSTRIALIZOVANÝMI KRAJINAMI
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0015/2011   2008/0237(COD)
PRÁVA CESTUJÚCICH V AUTOBUSOVEJ A AUTOKAROVEJ DOPRAVE
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0273/2009   2007/0247(COD)
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIEŤOVÉ SYSTÉMY A SLUŽBY
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C7-0258/2009   2006/0258(COD)
ŠTATISTIKA O PRÍPRAVKOCH NA OCHRANU RASTLÍN
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C6-0047/2009   2005/0241(COD)
ZODPOVEDNOST OSOBNÝCH DOPRAVCOV V LODNEJ PREPRAVE V PRIPADE NEHOD
pdf  word 
Spoločný text schválený Zmierovacím výborom
C6-0046/2009   2005/0240(COD)
VYSETROVANIE NEHOD V SEKTORE NAMORNEJ DOPRAVY
pdf  word 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie