Joint texts approved by the Conciliation Committee
116 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0168/2013   2010/0390(COD)
ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE MAKROFINANCNE POMOCI GRUZIJI
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0379/2011   2010/0059(COD)
INSTRUMENT ZA FINANCIRANJE RAZVOJNEGA SODELOVANJA Banana Accompanying Measures
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0378/2011   2009/0060B(COD)
INSTRUMENT FINANCIRANJA ZA SPODBUJANJE DEMOKRACIJE IN ČLOVEKOVIH PRAVIC PO SVETU
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0377/2011   2009/0060A(COD)
INSTRUMENT ZA FINANCIRANJE RAZVOJNEGA SODELOVANJA
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0376/2011   2009/0059(COD)
OBLIKOVANJE INSTRUMENTA ZA FINANCIRANJE SODELOVANJA Z INDUSTRIALIZIRANIMI DRZAVAMI
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0015/2011   2008/0237(COD)
PRAVICE POTNIKOV V AVTOBUSNEM PROMETU
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0273/2009   2007/0247(COD)
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C7-0258/2009   2006/0258(COD)
STATISTICNI PODATKI O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C6-0047/2009   2005/0241(COD)
ODGOVORNOST PREVOZNIKOV POTNIKOV PO MORJU IN CELINSKIH PLOVNIH POTEH V PRIMERU NESREC
pdf  word 
Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
C6-0046/2009   2005/0240(COD)
PREISKAVE NESREČ
pdf  word 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravno obvestilo