Joint texts approved by the Conciliation Committee
116 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0168/2013   2010/0390(COD)
YTTERLIGARE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL GEORGIEN
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0379/2011   2010/0059(COD)
FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE Banana Accompanying Measures
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0378/2011   2009/0060B(COD)
FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR FRÄMJANDE AV DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I HELA VÄRLDEN
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0377/2011   2009/0060A(COD)
FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0376/2011   2009/0059(COD)
INRÄTTANDE AV ETT FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR SAMARBETE MED INDUSTRILÄNDER
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0015/2011   2008/0237(COD)
PASSAGERARNAS RÄTTIGHETER VID BUSSTRANSPORTER
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0273/2009   2007/0247(COD)
ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C7-0258/2009   2006/0258(COD)
STATISTIK OM VÄXTSKYDDSMEDEL
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C6-0047/2009   2005/0241(COD)
BORTFRAKTARENS SKADESTÅNDSANSVAR I SAMBAND MED OLYCKOR VID PASSAGERARBEFORDRAN MED BÅT
pdf  word 
Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté
C6-0046/2009   2005/0240(COD)
UTREDNING AV OLYCKOR I SJÖTRANSPORTSEKTORN
pdf  word 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande