Pytania ustne
Znaleziono 141 wynik(-i) dla "O-*/2008"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
plan działania w sprawie mobilności miejskiej
O-0143/08
17 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Paolo Costa w imieniu Komisji Transportu i Turystyki oraz Gerardo Galeote w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego do Komisji
Białoruś
O-0142/08
16 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Janusz Onyszkiewiczw imieniu grupy politycznej ALDE do Komisji
Sumienie Europy a totalitaryzm
O-0140/08/zm. 1
9 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Jana Hybáškováw imieniu grupy politycznej PPE-DE do Komisji
Sumienie Europy a totalitaryzm
O-0139/08/zm. 1
9 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Jana Hybáškováw imieniu grupy politycznej PPE-DE do Rady
Zaproponowana przez Francję inicjatywa ONZ wzywająca do powszechnej depenalizacji homoseksualizmu
O-0138/08
9 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Marco Cappato, Sophia in 't Veld, Andrew Duff oraz Olle Schmidtw imieniu grupy politycznej ALDE, Giusto Catania oraz Vittorio Agnolettow imieniu grupy politycznej GUE/NGL oraz Monica Frassoni oraz Kathalijne Maria Buitenwegw imieniu grupy politycznej Verts/ALE do Komisji
Konsekwencje sprawy S. i Marper przeciwko Wielkiej Brytanii w odniesieniu do ochrony prywatności w walce z terroryzmem
O-0137/08
9 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Baroness Sarah Ludford oraz Alexander Alvarow imieniu grupy politycznej ALDE do Komisji
Konsekwencje sprawy S. i Marper przeciwko Wielkiej Brytanii w odniesieniu do ochrony prywatności w walce z terroryzmem
O-0136/08
9 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Baroness Sarah Ludford oraz Alexander Alvarow imieniu grupy politycznej ALDE do Rady
Dieta śródziemnomorska
O-0135/08
3 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Neil Parish w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komisji
Rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (WE) nr 1/2005: roczne sprawozdania państw członkowskich w sprawie wdrażania przepisów
O-0134/08
3 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Neil Parish w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komisji
Postępy w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) w 2008 r.
O-0133/08
3 grudnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Gérard Deprez w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do Komisji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna