Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. května 2019
5883k  666k 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. května 2019
973k  1710k  227k 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. května 2019
1919k  2275k  292k 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. dubna 2019
29k  505k  53k 
Rozpočtový výbor Postup souhlasu
DOPORUČENÍ k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. dubna 2019
34k  513k  55k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. dubna 2019
75k  529k  65k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. dubna 2019
80k  734k  65k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. dubna 2019
964k  1715k  222k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. dubna 2019
28k  510k  55k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. dubna 2019
35k  514k  55k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění