Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28 februari 2019
560k  905k  178k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28 februari 2019
77k  408k  72k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27 februari 2019
349k  680k  111k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27 februari 2019
132k  391k  84k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27 februari 2019
831k  1391k  194k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27 februari 2019
48k  287k  57k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27 februari 2019
52k  289k  58k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27 februari 2019
47k  286k  62k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7 mars 2019
45k  283k  62k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27 februari 2019
50k  443k  54k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande