Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1 март 2019 г.
143k  775k  79k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
ИЗМЕНЕНИЯ
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1 март 2019 г.
79k  717k  59k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1 март 2019 г.
87k  727k  65k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1 март 2019 г.
92k  838k  61k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1 март 2019 г.
89k  730k  63k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1 март 2019 г.
97k  739k  72k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година
ИЗМЕНЕНИЯ
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1 март 2019 г.
85k  838k  69k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1 март 2019 г.
79k  721k  67k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1 март 2019 г.
45k  684k  58k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1 март 2019 г.
85k  726k  65k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация