Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. dubna 2019
29k  505k  53k 
Rozpočtový výbor Postup souhlasu
DOPORUČENÍ k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. dubna 2019
34k  513k  55k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. dubna 2019
75k  529k  65k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. dubna 2019
80k  734k  65k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. dubna 2019
964k  1715k  222k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. dubna 2019
28k  510k  55k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. dubna 2019
35k  514k  55k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění