Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. února 2019
136k  668k  84k 
Výbor pro mezinárodní obchod Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. února 2019
485k  1136k  170k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. února 2019
194k  857k  108k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
POZM. NÁVRHY
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. února 2019
112k  527k  69k 
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
Postup souhlasu
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. února 2019
238k  865k  136k 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. února 2019
35k  524k  57k 
Výbor pro regionální rozvoj Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. února 2019
646k  1344k  216k 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
POZM. NÁVRHY
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. února 2019
93k  585k  66k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. února 2019
29k  607k  74k 
Výbor pro kulturu a vzdělávání Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie
POZM. NÁVRHY
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. února 2019
26k  582k  54k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění