Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7. února 2019
39k  516k  55k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7. února 2019
97k  695k  84k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)
POZM. NÁVRHY
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6. února 2019
492k  1180k  179k 
Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost
POZM. NÁVRHY
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6. února 2019
36k  524k  57k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6. února 2019
39k  521k  56k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6. února 2019
34k  524k  56k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5. února 2019
167k  859k  95k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům
POZM. NÁVRHY
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4. února 2019
43k  612k  74k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
POZM. NÁVRHY
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4. února 2019
61k  648k  78k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
POZM. NÁVRHY
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4. února 2019
41k  612k  75k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění