Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. února 2019
149k  772k  92k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě
POZM. NÁVRHY
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. února 2019
74k  567k  58k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
POZM. NÁVRHY
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. února 2019
143k  748k  84k 
Výbor pro zahraniční věci Nelegislativní postupy
ZPRÁVA obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie
POZM. NÁVRHY
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. ledna 2019
230k  844k  106k 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. ledna 2019
25k  508k  53k 
Výbor pro právní záležitosti Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. ledna 2019
232k  848k  105k 
Výbor pro ústavní záležitosti Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami
POZM. NÁVRHY
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. ledna 2019
39k  533k  60k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. ledna 2019
42k  526k  58k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. ledna 2019
1260k  2119k  348k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826
POZM. NÁVRHY
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. ledna 2019
237k  1106k  107k 
Výbor pro ústavní záležitosti Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění