Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. března 2019
2918k  355k 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
ERRATA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. března 2019
534k  1175k  185k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
POZM. NÁVRHY
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. března 2019
37k  529k  55k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Evropské unie a členských států
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. března 2019
18k  512k  52k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. března 2019
17k  509k  52k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. března 2019
13k  424k  51k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. března 2019
34k  511k  54k 
Výbor pro zahraniční věci Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. března 2019
80k  655k  66k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. března 2019
105k  537k  77k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
POZM. NÁVRHY
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. března 2019
67k  656k  80k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění