Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. března 2019
75k  645k  63k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na rozpočtový rok 2017
POZM. NÁVRHY
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. března 2019
56k  495k  62k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. března 2019
21k  435k  70k 
Hospodářský a měnový výbor Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. března 2019
110k  616k  75k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací
POZM. NÁVRHY
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. března 2019
21k  435k  52k 
Hospodářský a měnový výbor Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. března 2019
83k  662k  67k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. března 2019
139k  600k  83k 
Hospodářský a měnový výbor Nelegislativní postupy
ZPRÁVA k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. března 2019
70k  633k  61k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. března 2019
44k  611k  59k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. března 2019
71k  710k  63k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění