Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. února 2019
82k  646k  60k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)) na rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. února 2019
71k  632k  63k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. února 2019
84k  656k  64k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. února 2019
46k  713k  59k 
Hospodářský a měnový výbor Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. února 2019
63k  551k  59k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. února 2019
429k  1087k  161k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
POZM. NÁVRHY
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. února 2019
45k  603k  56k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) na rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. února 2019
45k  605k  57k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) na rozpočtový rok 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. února 2019
24k  590k  53k 
Výbor pro regionální rozvoj Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně)
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. března 2019
948k  1683k  274k 
Výbor pro kulturu a vzdělávání Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění