Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28. února 2019
552k  1127k  188k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28. února 2019
75k  637k  73k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
POZM. NÁVRHY
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27. února 2019
343k  866k  119k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27. února 2019
129k  733k  83k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017
POZM. NÁVRHY
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27. února 2019
840k  1580k  195k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27. února 2019
48k  612k  58k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27. února 2019
51k  610k  53k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27. února 2019
46k  607k  58k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7. března 2019
44k  602k  57k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27. února 2019
49k  605k  62k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění