Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. februar 2019
44k  376k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
ÆNDRINGSFORSLAG
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. februar 2019
40k  369k  61k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
ÆNDRINGSFORSLAG
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. februar 2019
74k  405k  68k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. februar 2019
53k  385k  68k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. marts 2019
37k  367k  61k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. februar 2019
45k  288k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. februar 2019
1267k  1799k  243k 
Regionaludviklingsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. februar 2019
88k  420k  69k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. februar 2019
21k  346k  52k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. februar 2019
76k  468k  59k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse