Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1006 1007 1008
Christian E.A. Cabrol
PE 212.911/DEF   A4-0028/1996
9. februar 1996
14k 
Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse Almindelig lovgivningsprocedure
Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et fællesskabsprogram for sundhedsfremme, sundhedsoplysning og sundhedsuddannelse i forbindelse med indsatsen vedrørende folkesundhed (1996-2000) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget
en Hiltrud Breyer
PE 213.201/DEF   A4-0027/1996
9 February 1996
75k 
Committee on Energy, Research and Technology Strategic document procedure
Report on the communication from the Commission on Biotechnology and the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment: Preparing the next Stage - Committee on Research, Technological Development and Energy
Markus Ferber
PE 215.270/DEF   A4-0026/1996
7. februar 1996
18k 
Energi-, Forskinings- og Teknologiudvalget Procedure for strategidokumenter
Betænkning om Kommissionens arbejdsdokument om små og meget små elnet i det indre marked for elektricitet - Udvalget om Forskning, Teknologisk Udvikling og Energi
Georges de BRÉMOND d'ARS
PE 215.626/DEF   A4-0024/1996
6. februar 1996
9k 
Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik Almindelig lovgivningsprocedure
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks - Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
en Florus A. Wijsenbeek
PE 216.257/DEF   A4-0023/1996
6 February 1996
19k 
Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credencials and Immunities Immunity
Report on the request for waiver of the parliamentary immunity of Mr Bernard TAPIE - Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities
Werner Langen
PE 215.159/DEF   A4-0022/1996
31. januar 1996
32k 
Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik Almindelig lovgivningsprocedure
Betænkning om forslag til Europa-Parlamenets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/38/EØF om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation - Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
Luigi Caligaris
PE 215.810/DEF   A4-0021/1996
30. januar 1996
45k 
Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender Procedure med samstemmende udtalelse
Betænkning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og staten Israel på den anden - Euro-Middelhavsaftale - Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender
Peter Kittelmann
PE 215.884/DEF   A4-0020/1996
30. januar 1996
32k 
Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser Høringsprocedure
Betænkning om forslag til forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 med henblik på udvidelse af den økonomiske bistand til også at omfatte den tidligere jugoslaviske Republik Makedonien - Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser
Pavlos SARLIS
PE 215.091/DEF   A4-0016/1996
25. januar 1996
59k 
Udvalget om Transport og Turisme Procedure for strategidokumenter
Betænkning om Grønbog fra Kommissionen om Den Europæiske Unions betydning for turismen - Udvalget om Transport og Turisme
it Alan John Donnelly
PE 215.630/DEF   A4-0015/1996
25 gennaio 1996
7k 
Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale Procedura legislativa ordinaria
Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE - commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
1006 1007 1008
Juridisk meddelelse