Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. marts 2019
74k  404k  61k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. marts 2019
55k  403k  58k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. marts 2019
21k  349k  51k 
Økonomi- og Valutaudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. marts 2019
110k  449k  76k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund
ÆNDRINGSFORSLAG
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. marts 2019
21k  348k  51k 
Økonomi- og Valutaudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. marts 2019
83k  418k  65k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (eu-LISA) for regnskabsåret 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. marts 2019
138k  503k  89k 
Økonomi- og Valutaudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. marts 2019
71k  512k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. marts 2019
44k  375k  56k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. marts 2019
72k  481k  64k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse