Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1. marts 2019
108k  442k  71k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol
ÆNDRINGSFORSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1. marts 2019
65k  394k  59k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1. marts 2019
68k  400k  66k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1. marts 2019
73k  407k  63k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1. marts 2019
71k  401k  62k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1. marts 2019
76k  515k  72k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1. marts 2019
68k  402k  65k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1. marts 2019
62k  393k  64k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1. marts 2019
37k  365k  56k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1. marts 2019
68k  398k  63k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse