Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28. februar 2019
551k  896k  178k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28. februar 2019
75k  412k  73k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
ÆNDRINGSFORSLAG
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27. februar 2019
341k  685k  112k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27. februar 2019
127k  478k  81k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27. februar 2019
826k  1489k  202k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27. februar 2019
48k  375k  55k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27. februar 2019
51k  378k  53k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27. februar 2019
45k  375k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7. marts 2019
44k  372k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27. februar 2019
48k  378k  62k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse