Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4 Φεβρουαρίου 2019
197k  852k  97k 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4 Φεβρουαρίου 2019
102k  714k  68k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1 Φεβρουαρίου 2019
199k  828k  93k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΕΚΘΕΣΗ που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31 Ιανουαρίου 2019
328k  1037k  122k 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31 Ιανουαρίου 2019
29k  642k  57k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Διαδικασία διαβούλευσης
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30 Ιανουαρίου 2019
318k  940k  122k 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30 Ιανουαρίου 2019
45k  788k  61k 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30 Ιανουαρίου 2019
51k  674k  60k 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30 Ιανουαρίου 2019
1768k  2257k  391k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30 Ιανουαρίου 2019
330k  965k  115k 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου