Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ελένη Θεοχάρους , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 Μαρτίου 2019
179k  795k  87k 
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 Μαρτίου 2019
192k  817k  97k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 Μαρτίου 2019
107k  728k  76k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία απαλλαγής
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2017
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 Μαρτίου 2019
116k  679k  75k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 Μαρτίου 2019
544k  1182k  183k 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 Μαρτίου 2019
90k  713k  72k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία απαλλαγής
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 Μαρτίου 2019
97k  719k  67k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία απαλλαγής
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 Μαρτίου 2019
115k  738k  73k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία απαλλαγής
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 Μαρτίου 2019
67k  691k  66k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία απαλλαγής
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για το οικονομικό έτος 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 Μαρτίου 2019
862k  1639k  268k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου