Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1. märts 2019
105k  426k  73k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
MUUDATUSED
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1. märts 2019
63k  380k  57k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1. märts 2019
67k  387k  62k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1. märts 2019
71k  387k  59k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1. märts 2019
69k  388k  60k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1. märts 2019
75k  395k  68k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1. märts 2019
67k  388k  65k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1. märts 2019
61k  379k  64k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1. märts 2019
36k  273k  49k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euratomi Tarneagentuuri (ESA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1. märts 2019
66k  384k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave