Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.801v02-00   A8-0130/2019
1. märts 2019
74k  394k  62k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.802v02-00   A8-0129/2019
1. märts 2019
43k  361k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.795v02-00   A8-0128/2019
1. märts 2019
72k  391k  65k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
Petri Sarvamaa
PE 626.793v02-00   A8-0127/2019
1. märts 2019
66k  388k  64k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
Martina Dlabajová
PE 626.830v02-00   A8-0126/2019
1. märts 2019
45k  362k  56k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.792v02-00   A8-0125/2019
1. märts 2019
75k  395k  62k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.790v02-00   A8-0124/2019
1. märts 2019
73k  393k  66k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.789v02-00   A8-0123/2019
1. märts 2019
81k  400k  70k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.785v02-00   A8-0122/2019
28. veebruar 2019
62k  382k  64k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.787v02-00   A8-0121/2019
28. veebruar 2019
71k  390k  62k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave