Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28. veebruar 2019
538k  869k  175k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28. veebruar 2019
74k  476k  71k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus
MUUDATUSED
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27. veebruar 2019
338k  744k  116k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27. veebruar 2019
123k  459k  80k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT 8, 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27. veebruar 2019
821k  1452k  240k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27. veebruar 2019
47k  440k  55k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte (FCH2) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27. veebruar 2019
50k  368k  57k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27. veebruar 2019
45k  363k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7. märts 2019
43k  361k  60k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27. veebruar 2019
48k  450k  60k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave