Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9. huhtikuuta 2019
3338k  520k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan
TARKISTUKSET
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8. huhtikuuta 2019
33k  349k  57k 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5. huhtikuuta 2019
21k  342k  54k 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3. huhtikuuta 2019
86k  402k  55k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3. huhtikuuta 2019
26k  349k  54k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2. huhtikuuta 2019
14k  248k  45k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2. huhtikuuta 2019
15k  248k  45k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2. huhtikuuta 2019
15k  248k  47k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25. maaliskuuta 2019
869k  1219k  143k 
Budjettivaliokunta Talousarviomenettely
MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020
OIKAISUT
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25. maaliskuuta 2019
43k  469k  56k 
Aluekehitysvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus