Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. helmikuuta 2019
45k  367k  59k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
TARKISTUKSET
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. helmikuuta 2019
41k  361k  61k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies
TARKISTUKSET
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. helmikuuta 2019
77k  398k  70k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. helmikuuta 2019
55k  376k  66k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. maaliskuuta 2019
37k  360k  61k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. helmikuuta 2019
46k  391k  62k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. helmikuuta 2019
1257k  1789k  308k 
Aluekehitysvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. helmikuuta 2019
88k  410k  67k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. helmikuuta 2019
22k  338k  55k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. helmikuuta 2019
77k  377k  63k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus