Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1006 1007 1008
en Christian E.A. Cabrol
PE 212.911/DEF   A4-0028/1996
9 February 1996
14k 
Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection Ordinary legislative procedure
Report on the joint text, approved by the Conciliation Committee, for the European Parliament and Council Decision adopting a programme of Community action on health promotion, information, education and training within the framework fo action in the field of public health (1996-2000) - Parliament's Delegation to the Conciliation Committee
en Hiltrud Breyer
PE 213.201/DEF   A4-0027/1996
9 February 1996
75k 
Committee on Energy, Research and Technology Strategic document procedure
Report on the communication from the Commission on Biotechnology and the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment: Preparing the next Stage - Committee on Research, Technological Development and Energy
Markus Ferber
PE 215.270/DEF   A4-0026/1996
7. helmikuuta 1996
19k 
Energia-asioita, tutkimusta ja teknologiaa käsittelevä valiokunta Strategia-asiakirjaa koskeva menettely
Mietintö Komission alustava esitys pienistä ja hyvin pienistä sähkoverkostoista sähkön sisämarkkinoilla - Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja energia-asioita
en Georges de BRÉMOND d'ARS
PE 215.626/DEF   A4-0024/1996
6 February 1996
9k 
Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy Ordinary legislative procedure
Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code - Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy
en Florus A. Wijsenbeek
PE 216.257/DEF   A4-0023/1996
6 February 1996
19k 
Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credencials and Immunities Immunity
Report on the request for waiver of the parliamentary immunity of Mr Bernard TAPIE - Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities
Werner Langen
PE 215.159/DEF   A4-0022/1996
31. tammikuuta 1996
34k 
Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
Mietintö ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteessonittamisesta annetun direktiivin 93/38/ETY muuttamisesta Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
en Luigi Caligaris
PE 215.810/DEF   A4-0021/1996
30 January 1996
45k 
Committee on Foreign Affairs and Security Assent procedure
Report on the proposal for a Council and Commission Decision on the conclusion of a Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel of the other part - Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy
Peter Kittelmann
PE 215.884/DEF   A4-0020/1996
30. tammikuuta 1996
32k 
Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta Kuulemismenettely
Mietintö Ehdotus neuvoston asetukseksi (ETY) jolla nuutetaan asetusta (ETY) N:o 3906/89 taloudellisen avun laajentamiseksi koskemaan entisen Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa - Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta
Pavlos SARLIS
PE 215.091/DEF   A4-0016/1996
25. tammikuuta 1996
61k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Strategia-asiakirjaa koskeva menettely
Mietintö Komission Vihreä kirja Euroopan Unionin merkitys matkailussa - Liikenne- ja matkailuvaliokunta
it Alan John Donnelly
PE 215.630/DEF   A4-0015/1996
25 gennaio 1996
7k 
Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale Procedura legislativa ordinaria
Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE - commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
1006 1007 1008
Oikeudellinen huomautus