Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. helmikuuta 2019
134k  534k  82k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. helmikuuta 2019
646k  1099k  165k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. helmikuuta 2019
198k  644k  105k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä
TARKISTUKSET
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. helmikuuta 2019
114k  428k  70k 
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Hyväksyntämenettely
VÄLIAIKAINEN MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. helmikuuta 2019
236k  656k  128k 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. helmikuuta 2019
35k  353k  56k 
Aluekehitysvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
OIKAISUT
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. helmikuuta 2019
634k  1101k  204k 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. helmikuuta 2019
93k  423k  67k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. helmikuuta 2019
29k  352k  74k 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista
TARKISTUKSET
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. helmikuuta 2019
26k  347k  53k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus