Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. maaliskuuta 2019
2664k  361k 
Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
OIKAISUT
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. maaliskuuta 2019
538k  960k  225k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta
TARKISTUKSET
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. maaliskuuta 2019
37k  373k  56k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. maaliskuuta 2019
17k  252k  48k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. maaliskuuta 2019
16k  253k  47k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. maaliskuuta 2019
13k  358k  51k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. maaliskuuta 2019
35k  357k  54k 
Ulkoasiainvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. maaliskuuta 2019
80k  322k  68k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. maaliskuuta 2019
104k  348k  72k 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
TARKISTUKSET
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. maaliskuuta 2019
68k  397k  82k 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä
TARKISTUKSET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus