Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. maaliskuuta 2019
120k  374k  80k 
Kehitysyhteistyövaliokunta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
TARKISTUKSET
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. maaliskuuta 2019
139k  464k  82k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. maaliskuuta 2019
80k  320k  67k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
TARKISTUKSET
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. maaliskuuta 2019
79k  333k  67k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
TARKISTUKSET
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. maaliskuuta 2019
408k  866k  166k 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. maaliskuuta 2019
71k  311k  66k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. maaliskuuta 2019
73k  313k  63k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. maaliskuuta 2019
84k  323k  65k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
TARKISTUKSET
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. maaliskuuta 2019
51k  289k  63k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. maaliskuuta 2019
731k  1294k  251k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta
TARKISTUKSET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus