Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. maaliskuuta 2019
75k  314k  62k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
TARKISTUKSET
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. maaliskuuta 2019
56k  310k  61k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. maaliskuuta 2019
21k  342k  51k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. maaliskuuta 2019
112k  354k  76k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta
TARKISTUKSET
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. maaliskuuta 2019
21k  339k  50k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. maaliskuuta 2019
84k  322k  70k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten- tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. maaliskuuta 2019
138k  488k  83k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. maaliskuuta 2019
71k  311k  62k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. maaliskuuta 2019
45k  281k  55k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. maaliskuuta 2019
72k  387k  65k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus