Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1. maaliskuuta 2019
110k  349k  74k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
TARKISTUKSET
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1. maaliskuuta 2019
66k  302k  58k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1. maaliskuuta 2019
70k  310k  63k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1. maaliskuuta 2019
73k  312k  65k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1. maaliskuuta 2019
71k  308k  61k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1. maaliskuuta 2019
78k  318k  69k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
TARKISTUKSET
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1. maaliskuuta 2019
69k  310k  66k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1. maaliskuuta 2019
63k  301k  65k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1. maaliskuuta 2019
37k  274k  56k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1. maaliskuuta 2019
68k  307k  64k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus