Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 Feabhra 2019
65k  472k  65k 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile Achtacháin neamhreachtacha
MOLADH maidir leis an gcinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 Feabhra 2019
995k  1595k  201k 
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) 375/2014
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
en Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 February 2019
1029k  1323k  245k 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA
AMENDMENTS
en Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 February 2019
139k  537k  87k 
Committee on Foreign Affairs Own-initiative report procedure
REPORT on the post-Arab Spring: way forward for the MENA region
en Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 February 2019
1580k  1880k  244k 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council
en Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 February 2019
54k  501k  58k 
Committee on Foreign Affairs Own-initiative report procedure
REPORT on building EU capacity on conflict prevention and mediation
AMENDMENTS
en Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 February 2019
41k  282k  58k 
Committee on Foreign Affairs Own-initiative report procedure
REPORT on a European Parliament recommendation to the Council, to the Commission and to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the association agreement between the EU and Monaco, Andorra and San Marino
AMENDMENTS
en Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 February 2019
71k  406k  66k 
Committee on Foreign Affairs Own-initiative report procedure
REPORT on the state of EU-Russia political relations
ERRATA
AMENDMENTS
en Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 February 2019
55k  465k  61k 
Committee on Foreign Affairs Non-legislative enactments
INTERIM REPORT on the draft Council and Commission decision on the conclusion by the European Union and the European Atomic Energy Community of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a Partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 Feabhra 2019
28k  348k  54k 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle trí Údarú Ginearálta Onnmhairithe ón Aontas a dheonú i gcomhair onnmhairiú earraí dé-úsáide áirithe ón Aontas chuig Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Tuaisceart Éireann
europarl.activities.expert.report.ERRS_GA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fógra dlíthiúil