Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7 February 2019
39k  444k  59k 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Non-legislative enactments
RECOMMENDATION on the draft Council decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Protocol amending the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7 Feabhra 2019
99k  600k  93k 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár um malartú, cúnamh agus oiliúint chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (clár 'Pericles IV')
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6 Feabhra 2019
507k  1134k  178k 
An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6 Feabhra 2019
37k  448k  56k 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta Achtacháin neamhreachtacha
MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích na gComhaontuithe ábhartha faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí leis an Airgintín, an Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, críoch chustaim ar leith na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Tai-pei na Síne), an Cholóim, Cúba, Eacuadór, Hong Cong na Síne, an India, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe, maidir leis na coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas na Seicia, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Slóivéine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne leis an Aontas Eorpach
en Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6 February 2019
39k  447k  57k 
Committee on International Trade Non-legislative enactments
RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Third Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
en Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6 February 2019
33k  444k  56k 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Consultation procedure
REPORT on the draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Georgia
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5 Feabhra 2019
832k  107k 
An Coiste um Rialú Buiséadach An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frithchalaoise AE
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4 Feabhra 2019
518k  76k 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le rialacha comhchoiteanna lena gcinntítear nascacht bhunúsach iompair lasta de bhóthar maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus Tuaisceart Éireann ón Aontas
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4 Feabhra 2019
554k  84k 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le rialacha comhchoiteanna lena gcinntítear nascacht bhunúsach aeir de bhóthar maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ón Aontas
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4 Feabhra 2019
552k  76k 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le gnéithe áirithe de shábháilteacht eitlíochta maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ón Aontas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fógra dlíthiúil