Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. travnja 2019.
28k  438k  52k 
Odbor za proračune Postupak suglasnosti (APP)
PREPORUKA o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. travnja 2019.
34k  447k  57k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. travnja 2019.
68k  575k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. travnja 2019.
74k  569k  67k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. travnja 2019.
928k  1648k  264k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. travnja 2019.
28k  434k  55k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. travnja 2019.
35k  448k  55k 
Odbor za promet i turizam Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest