Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. veljače 2019.
145k  754k  91k 
Odbor za promet i turizam Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. veljače 2019.
73k  565k  62k 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. veljače 2019.
137k  661k  82k 
Odbor za vanjske poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. siječnja 2019.
218k  865k  99k 
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. siječnja 2019.
25k  431k  52k 
Odbor za pravna pitanja Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o Nacrtu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. siječnja 2019.
225k  971k  99k 
Odbor za ustavna pitanja Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. siječnja 2019.
38k  466k  59k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. siječnja 2019.
41k  458k  56k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. siječnja 2019.
1217k  2011k  329k 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. siječnja 2019.
227k  971k  102k 
Odbor za ustavna pitanja Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest